Elzak d.o.o. - prodaja in servis črpalk

Odpadne vode

Črpalke namenjene prečrpavanju umazanih voda z vsebnostjo trdnih delcev, drenažnih vod in odplak. Uporabljajo se lahko v gospodinjstvih, v javnih kanalizacijskih sistemih, industriji in v gradbeništvu.

 

UNILIFT KP

Manjše potopne črpalke za črpanje drenažnih voda. Voda lahko vsebuje trdne delce velikosti do 10 mm.
Več …

UNILIFT AP

Potopne črpalke za drenažne vode, umazano vodo in gospodinjske odplake. Voda lahko vsebuje trdne delce velikosti do od 12 do 50 mm.
Več …

AP

Potopne črpalke s sekačem za drenažne vode, odpadne vode in gospodinjske odplake.
Več …

DP

Potopne črpalke za drenažne vode. Voda lahko vsebuje trdne delce velikosti do 10 mm.
Več …

DPK

Potopne črpalke za drenažne vode. Voda lahko vsebuje trdne delce velikosti do 15 mm.
Več …

DW

Potopne črpalke za gradbišča.
Več …

DWK

Potopne črpalke za odvodnjavanje. Voda lahko vsebuje trdne delce velikosti do 10 mm.
Več …

EF

Potopne črpalke za umazane vode. Voda lahko vsebuje trdne delce velikosti do 30 mm.
Več …

KPC

Potopne črpalke zua drenažne vode. Voda lahko vsebuje trdne delce velikosti do 10 mm.
Več …

SE

Potopne črpalke za odplake. Voda lahko vsebuje trdne delce velikosti od 50 – 100 mm.
Več …

SE/SL 9-30 kW

Kanalizacijske črpalke
Več …

SEG

Potopne črpalke s sekalnim sistemom za odpadne vode.
Več …

SL

Potopne črpalke za odplake. Voda lahko vsebuje trdne delce velikosti od 50 – 80 mm.
Več …

Sololift2

Prečrpovalne naprave za odplake
Več …

© 2020, Elzak d.o.o. - vse pravice pridržane