Elzak d.o.o. - prodaja in servis črpalk

Elektro oprema

Vsaka črpalka potrebuje za osnovno delovanje električno napetost in signal za vklop ter izklop črpalke. Pri kompleksnih sistemih je potrebno upoštevati še ostale pogoje, ter regulacijske veličine, na katere se mora črpalka odzivati, da sistem pravilno deluje.

Kot rešitve nudimo raznovrstne elektro sisteme za krmiljenje ter regulacijo črpalk in sistemov. Lahko se zgodi, da različni sestavi niso najbolj združljivi, oziroma prilagojeni sistemu v katerega je vključena črpalka, zato nudimo tudi projektiranje ter izdelavo elektro krmilnih sistemov prilagojenih na črpalni sistem naročnika.

Načrtovanje ter izvedbo elektro krmilne omare lahko razdelimo na naslednje faze:

  • Ogled sistema na terenu – seznanitev s hidravličnim sistemom, seznanitev z željami naročnika, preverjanje možnosti realizacije
  • Izdelava ponudbe – pridobivanje informacij o predvidenih elementih, ter razna preračunavanja stroškov dela
  • Izdelava elektro načrta – za izdelavo elektro načrta uporabljamo programsko okolje WSCAD
  • Izdelava elektro krmilne omare – groba nastavitev regulatorjev, programiranje krmilnikov ter izdelava dokumentacije
  • Montaža na lokaciji obratovanja – ožičenje, priklop naprav, končna nastavitev parametrov, zagon in preizkus sistema

© 2020, Elzak d.o.o. - vse pravice pridržane

+386 (0)41 262 239