Elzak d.o.o. - prodaja in servis črpalk

DONACIJA Splošni bolnišnici Novo mesto

V našem podjetju ELZAK d.o.o. in v imenu lastnika podjetja Anton Kovič smo se letos odločili, da bomo finančna sredstva, namenjena nakupu novoletnih voščilnic in poslovnih daril, podarili v dobrodelne namene.

Podjetje sicer vsako leto donira sredstva različnim društvom – gasilcem in športnim klubom.

Letos smo se odločili, da v ta namen doniramo znesek v višini 2.000,00eur Splošni bolnišnici Novo mesto, oddelku intenzivne medicine COVID-19 za nabavo medicinskih pripomočkov za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Zadnji torek v letu, 29. decembra 2020, sta predstavnika podjetja, lastnik Anton Kovič kot njihov pacient in direktorica Špela Kraupner Kovič, izročila simbolični ček direktorici bolnišnice doc. dr. Milena Kramar Zupan in dr. Marko Kmet, dr.med.,spec.interne medicine in spec. intenzivne medicine. Pri prevzemu čeka je bil prisoten večji del osebja, ki je v času zdravljenja bolezni skrbel za Antona Koviča.

»Zaradi njihovega izjemnega osebja danes lahko praznike preživljamo skupaj!«

Vsem poslovnim partnerjem, zunanjim sodelavcem in sodelavkam želimo predvsem zdravo in srečno leto 2021.

kolektiv podjetja

ELZAK doo

© 2020, Elzak d.o.o. - vse pravice pridržane

+386 (0)41 262 239